Akcyza inaczej podatek akcyzowy


Akcyza inaczej podatek akcyzowy

Akcyza – inaczej podatek akcyzowy od niektórych towarów. Wykaz tych towarów  zawiera załącznik 1 do Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Podatek akcyzowy nakładany jest na towary, których spożycie dane państwo chce zmniejszyć albo takie, które mają niskie koszty produkcji, a wysokie spożycie. W Polsce od 2004 r. po wejściu do Unii przepisy dotyczące akcyzy zmieniły się, zostały narzucone przez Unię Europejską. W krajach Unii Europejskiej obowiązują wspólne zasady i przepisy dotyczące akcyzy. Stawki akcyzy na poszczególne wyroby są określane przez poszczególne państwa członkowskie, ale nie mogą one być niższe od poziomów ustalonych w dyrektywach.