Bukowanie i inne pojęcia z tym związane


Bukowanie i inne pojęcia z tym związane

Bukowanie (booking) to rezerwowanie miejsca dla ładunku na statku liniowym. Z bukowaniem związanych jest też kilka innych pojęć które warto znać:

  • Nota bukingowa (booking note, BN) – potwierdzenie umowy bukingowej, dokument wystawiany przez armatora żeglugi liniowej. Jest dowodemspisania umowy na przewóz określonego ładunku danym statkiem. Zawiera również konkretne wymogi przewozu ładunku.
  • Umowa bukingowa (booking contract) – umowa dotycząca przewozu ładunku w transporcie morskim. Umowa bukingowa nie musi być podpisana przez obie strony, a potwierdzeniem jej zawarcia jest często nota bukingowa albo konosament.
  • Lista bukingowa (booking list) – lista ładunków zgłoszonych do przewozu podczas konkretnego rejsu na danym statku.
  • Prowizja bukingowa (booking commision) – wygrodzenie dla agenta za rezerwowanie miejsca dla ładunku na statku.