CFR


CFR

CFR – rozwinięciem tego skrótu jest Cost and Freight (named port of destination), czyli koszt i fracht (oznaczony port przeznaczenia). Jest to formuła handlowa opracowana według Incoterms w 2010 roku. Określa obowiązki sprzedającego, którego zadaniem jest dostarczenie towaru na statku w porcie załadunku, zawarcie umowy przewozu towaru do określonego portu, a tego pokrycie kosztów z tym związanych. Ryzyko przechodzi ze sprzedającego na kupującego wtedy, gdy towar zostaje umieszczony na statku. CFR określa także, że do ceny towaru doliczony jest fracht. Zalecenia te dotyczą transportu morskiego i śródlądowego.