CFR Cost and Freight


CFR Cost and Freight

CFR – Cost and Freight = koszt i fracht (oznacza to że do ceny towaru wliczono fracht) formuła handlowa według Incoterms 2010, mówiąca o tym że sprzedający ma obowiązek:

  • dostarczyć towar na statek w porcie załadunku,
  • zawrzeć umowę przewozu towaru do określonego portu przeznaczenia,
  • pokryć koszty przewozu.

Po umieszczeniu towaru na statku ryzyko (uszkodzenia lub utraty towaru) przechodzi ze sprzedającego na kupującego . Pojęcie CFR używane jest w przypadku dostaw w transporcie morskim i śródlądowym.