Cło na artykuły biurowe i materiały piśmienne


Cło na artykuły biurowe i materiały piśmienne

Cło na artykuły biurowe i materiały piśmienne z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy:

  • Artykuły biurowe lub szkolne z tworzyw sztucznych (cło 6,5%)
  • Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, bloczki na notatki, dzienniki, terminarze i podobne artykuły, zeszyty, bibuły, okładki (z kartkami do wyjmowania lub inne), teczki, okładki do akt, różnorodne formularze pism, przekładane kalką zestawy do pisania i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury; albumy na próbki lub kolekcje i okładki książek, z papieru lub tektury (cło 0%)

Cło na artykuły biurowe i materiały piśmienne z popularnych kierunków:

Stawki celne na artykuły biurowe i materiały piśmienne prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl