Cło na kauczuk naturalny


Cło na kauczuk naturalny

Cło na kauczuk naturalny z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (cło 0%). Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany (cło 0%).

Cło na kauczuk naturalny z popularnych kierunków:

Stawki celne na kauczuk naturalny prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl