Cło z Indoenzji


Towary sprowadzane z Indonezji podlegają, tak jak z pozostałych krajów trzecich nie należących do UE, opłatom celnym.

Najczęściej importujemy z Indonezji: herbatę; przyprawy; paszę dla zwierząt; kauczuk naturalny; produkty chemiczne; opony i dętki z kauczuku; urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego; meble i ich części; odzież; obuwie; wyroby optyczne; wózki dziecięce, zabawki, gry i artykuły sportowe; instrumenty i urządzenia medyczne. Informacje dodatkowe o imporcie dotyczące na przykład tematu dynamiki importu i obrotów handlowych pomiędzy Polską a Indonezją znajdują się we wpisie Import z Indonezji.

Cło z Indonezji

Wysokość cła na towary sprowadzane z Indonezji, zależy od ich rodzaju, opłaty celne na najpopularniejsze produkty znajdują się poniżej.

Podatek VAT

Podatku VAT nie zapłacimy za przesyłki:

  • Których wartość nie przekracza 22 euro
  • Oznaczone jako prezent lub próbka konsumencka, których wartość nie przekracza 45 euro.
  • Które nie mają charakteru handlowego (oznaczone jako prezent) i odbiorca otrzymuje je bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów
  • Oznaczone jako prezent, które były wysłane od prywatnej osoby, spoza UE do prywatnej osoby w Polsce
  • O charakterze okazjonalnym np. urodzinowym lub jubileuszowym.

W przypadku innych przesyłek zapłacimy 23% VAT.

Akcyza

Akcyza inaczej nazywana podatkiem akcyzowym to dodatkowa opłata pobierana w przypadku importu niektórych towarów. Są to przede wszystkim napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, energia elektryczna, ale także np. samochody i karty do gry. Akcyza stanowi spory zastrzyk pieniędzy dla budżetu państwa.

Cło na towary najczęściej sprowadzane z Indonezji:

Stawki celne z Indonezji prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl