Cło na paszę dla zwierząt


Cło na paszę dla zwierząt

Cło na paszę dla zwierząt z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) zależy od ich rodzaju. Wyróżniamy: Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki (cło 0%). Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane. Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru, pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane, nawet w postaci granulek (cło 0%). Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (cło 0%). Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (cło 0%). Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Cło na paszę dla zwierząt z popularnych kierunków:

Stawki celne na paszę dla zwierząt prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl