Cło na urządzenia elektryczne i nieelektryczne


Cło na urządzenia elektryczne i nieelektryczne

Cło na urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego sprowadzane z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej (kraje trzecie) może być różne, w zależności od rodzaju. Wyróżniamy:

    • Urządzenia nieelektryczne: piece, kuchnie, ruszty, kuchenki (włącznie z tymi, które wyposażone są w kotły centralnego ogrzewania), rożna, piecyki koksowe, palniki gazowe, podgrzewacze płytowe i podobne nieelektryczne urządzenia stosowane w gospodarstwie domowym oraz ich części, z żeliwa lub stali (cło 2,7%). Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali (cło 3,2%).
    • Urządzenia elektryczne: młynki i miksery spożywcze; sokowirówki, odkurzacze (cło 2,2%).

Cło na urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego z popularnych kierunków:

Stawki celne na urządzenia elektryczne i nieelektryczne, typu domowego prezentowane na stronie mogą różnić się od aktualnie obowiązujących. Prosimy je sprawdzić na stronie: ext-isztar4.mf.gov.pl