COFC


COFC

COFC – rozwinięciem tego skrótu jest Container on Flat Car. Jest to metoda przewozu kontenerów wagonami kolejowymi. Forma transportu związana z transportem intermodalnym, w którym kontener z ładunkiem transportowany jest drogą morską a następnie koleją, gdzie zostaje załadowany na płaski wagon kolejowy na pozostałą część trasy. Kontenery umieszczane są na przygotowanych do tego celu podwoziach. Pozwala to na ich poziomy przeładunek na terminalach lądowych. Pomocne są przy tym ruchome rampy.

COFC była głównie wykorzystywana w Stanach Zjednoczonych i jest to jedna z form transportu towarów, która mogła być prekursore innych metod transportu intermodalnego.