„D” terms


„D” terms

„D” terms – jest to grupa formuł Incoterms. Obejmuje DAP i DAT oraz:

DAF – Dostarczono do granicy
DES – Dostarczone na statku
DEQ – Dostarczone na nabrzeże
DDU – Dostarczono, cło nieopłacone
DDP – Dostarczono, cło opłacone

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do wyznaczonego miejsca. Do tego momentu ponosi wszelkie koszty, jak i ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem towaru.