Dostawa towarów – warunki wg. Incoterms


Dostawa towarów – warunki wg. Incoterms

Dalszy ciąg Międzynarodowych Reguł Handlowych, tym razem przyjrzymy się bliżej grupie C i D. Pierwsza część (Dostawa towarów – warunki wg. Incoterms) zawiera opis grupy E i F.

Grupa C – CFR – Koszty i przewóz

Sprzedawca pokrywa koszty transportu do portu docelowego, jednak jeżeli chcemy z takiej opcji skorzystać musimy wiedzieć, że ryzyko za towar jest po stronie kupującego już przy załadunku na statek. Z naszego doświadczenia wynika, że nie jest to zbyt dobry układ. Nie jest możliwe wtedy uzyskanie kontroli nad tym, czy towar został załadowany poprawnie. Może się to wiązać ze sporymi stratami, jeżeli coś po stronie sprzedającego pójdzie nie tak.

Do obowiązków sprzedającego należy załadunek, cło w kraju sprzedawcy, transport do portu macierzystego, wyładunek w porcie macierzystym, opłaty w porcie macierzystym oraz transport do portu docelowego.

Jeżeli chcemy przetransportować towar na tych zasadach jako kupujący musimy uiścić opłaty w porcie docelowym, załadować towar w porcie docelowym, zorganizować transport do celu, zapłacić ubezpieczenie, cło w kraju docelowym oraz podatek w kraju docelowym. W tej sytuacji mamy pełną kontrolę nad towarem i uzyskujemy pewność, że trafi do nas w całości.

Grupa C – CIF – Koszt, ubezpieczenie i przewóz

Incoterms CIF na wielu płaszczyznach jest taki sam jak CFR, z tą jednak różnicą, że sprzedający dodatkowo opłaca ubezpieczenie towaru w trakcie transportu. Dzięki temu, kupujący już takiej opłaty nie musi uiszczać.

Grupa C – CPT – Przewóz opłacony do

Zadaniem sprzedawcy jest opłacenie przewozu do konkretnego miejsca przeznaczenia. Ryzyko za towar zostanie jednak przeniesione na kupującego już w momencie przekazania towaru pierwszemu przewoźnikowi. CPT nie musi dotyczyć transportu morskiego.

Po stronie sprzedawcy jest załadunek towaru, opłacenie cła w kraju sprzedawcy, transport do portu macierzystego i wyładunek w porcie macierzystym. Ponadto ponosi on również koszty związane z opłatami portowymi w porcie macierzystym oraz zapewnia transport do portu docelowego.

Kupujący musi zapłacić opłaty w porcie docelowym i załadować towar w tym właśnie porcie. Musi także zorganizować transport do celu, zapłacić ubezpieczenie, cło w kraju docelowym, a także podatki w kraju docelowym.

Grupa C – CIP – Przewóz i ubezpieczenie opłacone

CIP jest odpowiednikiem CIF, ale w tym przypadku transport nie odbywa się drogą morską. Towary uznaje się za dostarczone, gdy zostają przekazane pierwszemu przewoźnikowi. Cały transport i ubezpieczenie opłaca sprzedawca.

Po stronie sprzedawcy jest załadunek towaru, opłacenie cła w kraju sprzedawcy, transport do portu macierzystego i wyładunek w porcie macierzystym. Ponadto ponosi on również koszty związane z opłatami portowymi w porcie macierzystym oraz zapewnia transport do portu docelowego. Opłaca także ubezpieczenie.

Kupujący musi zapłacić opłaty w porcie docelowym i załadować towar w tym właśnie porcie. Musi także zorganizować transport do celu, cło w kraju docelowym, a także podatki w kraju docelowym.

Grupa D – DAF – Dostarczono do granicy

Towary uznaje się za dostarczone, gdy zostaną dowiezione do granicy kraju, w którym mieszka odbiorca. Koszty rozdziela się między sprzedającego a kupującego. Dzieli się je na poniesione przed i za granicą.

Po stronie sprzedawcy jest załadunek towaru, opłacenie cła w kraju sprzedawcy, transport do portu macierzystego i wyładunek w porcie macierzystym. Ponadto ponosi on również koszty związane z opłatami portowymi w porcie macierzystym oraz zapewnia transport do portu docelowego.

Kupujący musi zapłacić opłaty w porcie docelowym i załadować towar w tym właśnie porcie. Musi także zorganizować transport do celu, cło w kraju docelowym, a także podatki w kraju docelowym. Musi również zadbać o ubezpieczenie towaru.

Grupa D – DES – Dostarczone na statku

DES dotyczy tylko transportu morskiego. Uznaje się towar za dostarczony, jeżeli zostanie on udostępniony na pokładzie statku w porcie przeznaczenia.

Po stronie sprzedawcy jest załadunek towaru, opłacenie cła w kraju sprzedawcy, transport do portu macierzystego i wyładunek w porcie macierzystym. Ponadto ponosi on również koszty związane z opłatami portowymi w porcie macierzystym oraz zapewnia transport do portu docelowego. Sprzedawca ponosi również koszty związane z ubezpieczeniem.

Kupujący musi zapłacić opłaty w porcie docelowym i załadować towar w tym właśnie porcie. Musi także zorganizować transport do celu, opłacić cło w kraju docelowym, a także podatki w kraju docelowym.

Grupa D – DEQ – Dostarczone na nabrzeże

DEQ dotyczy tylko transportu morskiego. Towar zostaje uznany za dostarczony, gdy zostanie udostępniony odbiorcy na wybrzeżu w punkcie przeznaczenia.

Po stronie sprzedawcy jest załadunek towaru, opłacenie cła w kraju sprzedawcy, transport do portu macierzystego i wyładunek w porcie macierzystym. Ponadto ponosi on również koszty związane z opłatami portowymi w porcie macierzystym oraz zapewnia transport do portu docelowego. Sprzedawca ponosi również koszty związane z ubezpieczeniem, a także opłaty w porcie docelowym.

Kupujący musi załadować towar w porcie docelowym. Musi także zorganizować transport do celu, opłacić cło w kraju docelowym, a także podatki w kraju docelowym.

Grupa D – DDU – Dostarczono, cło nieopłacone

Sprzedawca jest tu odpowiedzialny za cały transport aż do miejsca, które określił odbiorca. Sprzedawca pokrywa wszystkie koszty za wyjątkiem cła w kraju odbiorcy.

Grupa D – DDP – Dostarczono, cło opłacone

Sprzedawca jest tu odpowiedzialny za cały transport i ponosi całe ryzyko za właściwe dostarczenie towaru. Sprzedawca pokrywa wszystkie koszty, nawet te, które powstają w kraju odbiorcy.