Eksport skór


Eksport skór

Wyróżniamy skóry i skórki (z wyjątkiem futerkowych), surowe takie eksportowane są np. do Ghany. Surowe skóry futerkowe najczęściej wysyłamy do Kanady. Natomiast wyroby ze skóry, wyroby siodlarskie i rymarskie oraz maszyny włókiennicze do obróbki skóry i ich części do Turcji.

  • Ghana – 7735,8 tys. zł – osiągnął eksport skór i skórek (z wyjątkiem futerkowych), surowych.
  • Kanada – 992339,2 tys. zł– wyniósł eksport surowych skór futerkowych.
  • Turcja – 22872,5 tys. zł – osiągnął eksport wyrobów ze skóry, wyrobów siodlarskich i rymarskich.

Produkty tego typu mogą być transportowane w kontenerach uniwersalnych.

Wysokość eksportu:

  • Skór i skórek (z wyjątkiem futerkowych), surowych z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 2 lat: 369929,8 tys. zł (2014 rok), 365892,0 tys. zł (2013 rok).
  • Surowych skór futerkowych z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 2 lat: 1342138,0 tys. zł (2014 rok), 842449,4 tys. zł (2013 rok).
  • Wyrobów ze skóry, wyrobów siodlarskich i rymarskich z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 2 lat: 459115,8 tys. zł (2014 rok), 338364,6 tys. zł (2013 rok).

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź