Eksport sprzętu medycznego


Eksport sprzętu medycznego
Eksport sprzętu medycznego

Okazuje się, że głównymi eksporterami oraz importerami sprzętu medycznego na świecie są kraje należące do Unii Europejskiej. Zarówno w eksporcie jak i imporcie na pierwszym miejscu znajdują się Niemcy, gdzie eksport sprzętu medycznego przekracza 16 mld euro rocznie, a import 10 mld euro. Pozostałe kraje, które odnotowują największą wartość eksportu to Holandia, Irlandia, Francja i Belgia. Wśród krajów importujących są Holandia, Francja, Belgia oraz Wielka Brytania.

Stabilnie rozwijająca się branża sprzętu medycznego (wartość produkcji zwiększa się o ok. 8% rocznie) ma bezpośredni wpływ na wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Również zainwestowane środki w prace badawcze i rozwojowe, dają niemałe efekty. W końcu przeznacza się na nie rocznie aż 8% (7,5 mld euro) wpływów ze sprzedaży. Tym sposobem, coraz więcej osób znajduje zatrudnienie przy produkcji urządzeń medycznych, obecnie ich ilość przekracza już 500 tys. Nie ma co ukrywać, zapotrzebowaniu w branży sprzyja też starzejące się społeczeństwo, czy zbyt intensywny i niezdrowy tryb życia.

Polski eksport sprzętu medycznego

W 2013 roku wartość polskiego rynku wyrobów medycznych wyniosła 6,5 mld zł, a w 2014 roku jeszcze bardziej zbliżyła się do 7 mld zł. Jednym z czynników wpływających na wzrost sprzedaży jest eksport. Choć Polska nie znajduje się w gronie największych eksporterów sprzętów medycznych, wartość eksportu z roku na rok szybko rośnie. W 2004 roku wyniosła 163 mln euro, a siedem lat później w 2011 r., zbliżyła się do 500 mln euro. Kraje Unii Europejskiej są nadal największymi odbiorcami polskich produktów. W 2011 r. wyeksportowaliśmy do tych państw sprzętów medycznych o wartości 391 mln euro, co stanowi prawie 80% eksportu tych wyrobów ogółem. Najwięcej importują od nas Niemcy (42%), na drugim miejscu jest Dania (33%,), a kolejna Francja (8%).

Duże nadzieje pokłada się także w krajach Afryki i Azji (w tzw. rynkach wschodzących), które mają potencjał, w większości jeszcze niezupełnie odkryty. Polskie firmy są konkurencyjne ponieważ mogą dostosować się do specyfiki lokalnego rynku, decyzje poodejmowane są szybko, a do tego mamy szeroki asortyment produktów. Pozostaje pytanie jak duży wpływ będzie miała nadchodząca podwyżka stawki VAT na dalszy rozwój tej branży.

Źródła: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wprowadzenie-embarga-na-import-sprzetu-med-do-Rosji-bez-wplywu-na-spolki-z-GPW-analiza-3089714.html, http://inwestycje.pl/rynek_zdrowia/Branza-medyczna-w-2013-i-2014—podsumowanie-i-prognozy;223094;0.html, http://een.org.pl/index.php/dzialalnosc-gospodarcza—spis/articles/rynek-instrumentow-i-urzadzen-medycznych-w-ue.html, http://www.rp.pl/artykul/1130646-Polskie-wyroby-medyczne-ida-w-swiat.html

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź