Eksport wyrobów z kauczuku


Eksport wyrobów z kauczuku

Wyroby z kauczuku mogą być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Towary przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.

Wyroby z kauczuku z Polski najczęściej transportowane są do:

  • Chin 102474,3 tys. zł w 2014 roku
  • Etiopii np. pasty, płyty, rury – 3502,5 tys. zł w 2014 roku
  • Turcji 24793,3 tys. zł w 2014 roku
  • Wielkiej Brytanii 490734,3 tys. zł w 2014 roku
  • Norwegii 25864,7 tys. zł w 2014 roku
  • Belgii wyroby z kauczuku np. pasty, płyty, rury – 37142,1 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 187124,6 tys. zł w 2014 roku

Wysokość eksportu wyrobów z kauczuku z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 5092633,5 tys. zł w 2013 roku
  • 5289137,9 tys. zł w 2014 roku
  • 5745446,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport wyrobów z kauczuku z Polski zanotował wzrost o 4% w porównaniu z rokiem 2013.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź