Faktoring


Faktoring

Faktoring – jest to forma finansowania, polegająca na udzielaniu importerowi krótkoterminowego kredytu kupieckiego przez eksportera. Wyspecjalizowana firma faktoringowa wykupuje wierzytelności eksportera, które ma mu wypłacić importer za świadczone usługi i towary. Dzięki temu eksporter nie ponosi żadnego ryzyka w związku z niewypłacalnością importera czy opóźnieniami w zapłacie.