GDDKiA


GDDKiA

GDDKiA – rozwinięciem tego skrótu jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ten urząd administracji rządowej podlega Ministerstwu Infrastruktury. Jego siedziba znajduje się w Warszawie. Do głównych zadań organizacji należy:

  • zarządzanie drogami i mostami krajowymi, autostradami i drogami ekspresowymi,
  • planowanie i realizacja inwestycji.