Gestia transportowa – co to jest i z czym się to je


Gestia transportowa

Jeżeli zastanawiasz się co to jest gestia transportowa to już spieszymy z wyjaśnieniami. Poniżej prezentujemy wszystkie informacje, jakie charakteryzują gestię transportową.

Od razu należy zaznaczyć, że gestia transportowa to zbiór praw i obowiązków, które zostały zawarte w umowie kupna-sprzedaży. Dotyczą one organizacji przewozu pełnego kontenera wybranym środkiem transportu oraz związanych z tym kosztów. W języku angielskim gestie transportową określa zwrot managment of carriage, który jest tłumaczony jako zarządzanie przewozem.

Główne założenia, jakie obejmują gestię transportową dotyczą relacji między kupującym a sprzedającym. Spisane zostają wszystkie decyzje, jakie zostały przez nich podjęte. Dzięki temu, przeładunek kontenera pełnego, przeładunek towaru i wszelkie inne działania są unormowane. Zazwyczaj to gestia jest podstawą do negocjacji kontraktu i ustalania wspólnych relacji oraz kosztów, jakie będą się wiązały z przewozem kontenera. Umowa ta zawsze musi być dwustronna. Niestety, ale nie zawsze gestia jest korzystna dla dwóch stron. Partnerzy muszą się dogadać w kwestii organizacji i podzielić obowiązki tak, aby załadowcy we frachcie morskim dokładnie wiedzieli co mają robić i nie mieli wątpliwości, czy przeładunek kontenera pełnego na głównym odcinku jest konieczny czy też nie.

Każda ze stron, którą to gestia obejmuje analizuje bardzo dokładnie ryzyko oraz korzyści, jakie wynikają z organizacji takiego przewozu. W podpisywanej umowie i zawieranej relacji zostaje dokładnie określone która ze stron wybiera rodzaj transportu, do którego będzie odbywał się przeładunek pełnego kontenera. Podejmowana jest także decyzja kto będzie decydował kiedy powinien odbyć się przeładunek towaru, kto będzie przewoźnikiem i czy na głównym odcinku trasy będą dokonywane jakieś zmiany. Na pewno w organizacji transportu jest zawsze wiele spraw do załatwienia. Konieczny jest podział praw i obowiązków, aby dowóz kontenera mógł być możliwy. Obydwie strony zawierające umowę, jaką jest gestia transportowa muszą wziąć pod uwagę również możliwość zmian cen przewozowych, zmienne kształtowanie się stawek we frachcie morskim i ewentualne trudności w zakupie określonych usług.

Rodzaje gestii transportowej
Własna gestia transportowa to gestia występująca wtedy, gdy to do eksportera lub importera należy obowiązek zorganizowania przewozu oraz pokrycie kosztów całej transakcji. Może być również gestia mieszana. Jest to gestia, w której sprzedawca odpowiada za transport towaru lub pełnego kontenera do portu załadowcy. Natomiast za pozostałą część przewozu kontenera pełnego odpowiada już kupujący. Zazwyczaj spoczywa na nim organizacja dalszego transportu i przeładunek pełnego kontenera. Na pewno taki podział praw i obowiązków w kwestii organizacji kosztów transportu jest bardzo sprawiedliwy. Przynajmniej nie tylko jedna strona musi martwić się o pokrycie kosztów przewozu kontenera. Ciężar organizacji przewozu kontenera pełnego zostaje rozłożony na dwie strony. Powinniśmy uświadomić sobie, że szczególnie podczas transportu drobnicy morskiej, nasz towar jest przeładowywany kilka razy

W Polsce popularną praktyką jest to, że gestia transportowa oddawana jest partnerowi handlowemu. Natomiast w transporcie drogowym, w którym odbywa się przewóz kontenera pełnego, gestia transportowa leży po stronie sprzedawcy. Oznacza to nic innego, jak to, że sprzedaż kontenera odbywa się wraz z dostawą do kupującego. Oczywiście jednak wysokość kosztów relacji przewozu kontenera zależy w dużej mierze od wynegocjowanych warunków między stronami.

Niebezpieczeństwa wynikające z gestii transportowej
Głównym ryzykiem, jakie pojawia się w przypadku gestii transportowej jest to, że wzrosną ceny w transporcie międzynarodowym w stosunku do przyjętej kalkulacji. Może okazać się wtedy, że przeładunek towaru, jak i cena kontenera będzie znacznie wyższa niż zakładano. Wtedy będzie więcej kosztów niż zysków, co na pewno dla załadowcy nie będzie powodem do pełnego zadowolenia.

Kolejnym niebezpieczeństwem jest to, że mogą być trudności ze znalezieniem przewoźnika, dla którego przewóz kontenera na oczekiwanych warunkach będzie możliwy. Ryzyko związane z wyborem przewoźnika w relacji nieco bardziej skomplikowanej zawsze jest duże. Obawiamy się często, że przeładunek towaru przebiegnie nie tak, jak powinniśmy, lub dostarczenie kontenera pełnego nie zostanie wykonane na czas. Znalezienie właściwego przewoźnika, który zajmie się dostawą kontenera, szczególnie, gdy jest mało czasu, ma duże znaczenie. Pozwoli to na zminimalizowanie kosztów i niepotrzebnych nerwów, jakie mogą pojawić się w relacji z nieodpowiednim przewoźnikiem. Warto więc wszystko dokładnie przemyśleć, aby kosztów nie było więcej niż zysków.

Decyzja o ubieganie się o gestie transportową zawsze powinna być indywidualna. Przede wszystkim należy sprawdzić co oferują załadowcy i ustalić wszystkie kwestie dotyczące transportu towaru, kontenera i związanych z tym kosztów. O gestię transportową po swojej stronie powinniśmy ubiegać się przede wszystkim przy transporcie drobnicy morskiej. Wiedzą o tym podmioty doskonale zorientowane w relacji transportu morskiego, dla których żaden przeładunek towaru nie stanowi większego problemu.