Import artykułów biurowych


Import artykułów biurowych

Artykuły biurowe mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Artykuły biurowe do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Chin 267623,7 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 108210,1 tys. zł w 2014 roku
  • Francji 67840,3 tys. zł w 2014 roku
  • Japonii 59912,7 tys. zł w 2014 roku

Import artykułów biurowych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 639992,2 tys. zł w 2013 roku
  • 777300,2 tys. zł w 2014 roku
  • 941218,0 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import artykułów biurowych do Polski wzrósł o 21% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 21% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź