Import herbaty


Import herbaty

Herbata zapakowana w worki, paczki, skrzynie czy opakowania kartonowe powinny być przewożone w kontenerach uniwersalnych.
Herbata do Polski najczęściej jest transportowana z:

  • Niemiec 56227,0 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 45302,7 tys. zł w 2014 roku
  • Indii 43671,2 tys. zł w 2014 roku
  • Indonezji 24846,5 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu herbaty do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 390875,1 tys. zł w 2013 roku
  • 394221,0 tys. zł w 2014 roku
  • 443508,1 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import herbaty do Polski wzrósł o 1% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 13% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź