Import kawy


Import kawy

Import kawy. Produkty tego typu zapakowane w worki, paczki, skrzynie czy opakowania kartonowe powinny być przewożone w kontenerach uniwersalnych.

Kawa i jej pochodne do Polski najczęściej importowane są z:

Wysokość importu kawy do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 2238831,4 tys. zł w 2013 roku
  • 2137052,0 tys. zł w 2014 roku
  • 2679015,1 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import kawy do Polski zmniejszył się o 5% w porównaniu z rokiem 2013. W 2015 roku zanotowano natomiast 25% wzrost w porównaniu z 2014 rokiem.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź