Import margaryny i tłuszczów piekarskich


Import margaryny i tłuszczów piekarskich

Margaryna i tłuszcze piekarskie wymagają odpowiedniej temperatury, dlatego powinny być transportowane w specjalnych kontenerach chłodzonych lub kontenerach chłodniczych.
Wysokość importu margaryny i tłuszczów piekarskich do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 482388,4 tys. zł w 2013 roku
  • 426270,0 tys. zł w 2014 roku
  • 441813,4 tys. zł w 2015 roku

Margaryna i tłuszcze piekarskie do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • Niemiec 161069,8
  • Holandii 128554,6

Dynamika importu
W 2014 roku import margaryny i tłuszczów piekarskich do Polski spadł o 12% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 4% wzrostu w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź