Import narzędzi ręcznych i maszynowych


Import narzędzi ręcznych i maszynowych

Narzędzia ręczne i maszynowe powinny być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie.
Narzędzia ręczne i maszynowe do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2287209,5 tys. zł w 2013 roku
  • 2536430,0 tys. zł w 2014 roku
  • 2954199,1 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych do Polski wzrósł o 11% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 16% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź