Import pigmentów, farb, pokostów i materiałów pokrewnych


Import pigmentów, farb, pokostów i materiałów pokrewnych

Pigmenty, farby, pokosty i materiały pokrewne mogą być transportowane w kontenerach uniwersalnych. Produkty przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Pigmenty, farby, pokosty i materiały pokrewne do Polski najczęściej transportowane są do:

  • Niemiec 1723017,3 tys. zł w 2014 roku
  • Włoch 538538,0 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 360069,6 tys. zł w 2014 roku
  • Wielkiej Brytanii 345786,5 tys. zł w 2014 roku
  • Belgii 270260,4 tys. zł w 2014 roku
  • Francji 256505,9 tys. zł w 2014 roku
  • Hiszpanii 251858,0 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu pigmentów, farb, pokostów i materiałów pokrewnych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 4776639,2 tys. zł w 2013 roku
  • 4960129,6 tys. zł w 2014 roku
  • 5020920,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import pigmentów, farb, pokostów i materiałów pokrewnych do Polski wzrósł o 4% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 1% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź