Import produktów chemicznych


Import produktów chemicznych

Produkty chemiczne mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Produkty chemiczne do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu produktów chemicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 5932559,8 tys. zł w 2013 roku
  • 6518418,0 tys. zł w 2014 roku
  • 5525949,3 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import produktów chemicznych do Polski wzrósł o 10% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 15% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź