Import sprzętu oświetleniowego


Import sprzętu oświetleniowego

Sprzęt oświetleniowy powinien być transportowany w kontenerach uniwersalnych. Towary przewożone w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe. Wymagają odpowiedniego zabezpieczenia, jest to przedmiot delikatny.
Sprzęt oświetleniowy do Polski najczęściej transportowane jest z:

  • Chin 1190259,3 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 272684,9 tys. zł w 2014 roku
  • Korei 241160,1 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu sprzętu oświetleniowego do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1530383,2 tys. zł w 2013 roku
  • 2173221,7 tys. zł w 2014 roku
  • 2399690,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import sprzętu oświetleniowego do Polski wzrósł o 42% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 10% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź