Import węgla


Import węgla

Produkty sypkie takie jak węgiel powinny być przewożone w kontenerach do przewozu ładunków sypkich.
Węgiel do Polski najczęściej transportowany jest z:

Wysokość importu węgla do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 3680405,1 tys. zł w 2013 roku
  • 3330079,5 tys. zł w 2014 roku
  • 2606712,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import węgla do Polski spadł o 10% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 22% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź