Import wyrobów nożowniczych


Import wyrobów nożowniczych

Wyroby nożownicze mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.
Wyroby nożownicze do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Niemiec 827225,2 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 278116,0 tys. zł w 2014 roku

Import wyrobów nożowniczych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1585830,5 tys. zł w 2013 roku
  • 1554403,0 tys. zł w 2014 roku
  • 1442819,7 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import wyrobów nożowniczych do Polski spadł o 2% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 7% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź