Import wyrobów optycznych


Import wyrobów optycznych

Wyroby optyczne mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Wyroby optyczne do Polski najczęściej transportowane są z:

Import wyrobów optycznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 1558170,3 tys. zł w 2013 roku
  • 1776337,0 tys. zł w 2014 roku
  • 1896641,3 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import wyrobów optycznych do Polski wzrósł o 14% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 7% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź