Import z Filipin


Import z Filipin

Obroty handlowe między Polską a Filipinami z ostatnich 3 lat.
Import z Filipin do Polski:

  • 469928,8 tys. zł w 2013 roku
  • 799127,2 tys. zł w 2014 roku
  • 1086326,6 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Filipin do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

  • Maszyny i urządzenia do automatycznego przetwarzania danych
  • Urządzenia energetyczne oraz ich części
  • Lampy elektronowe, urządzenia półprzewodnikowe i ich części
  • Wyroby optyczne, gdzie indziej niewymienione

Dynamika importu
W 2014 roku import z Filipin do Polski zwiększył się o 70% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Filipin do naszego kraju był o 36% wyższy niż w roku 2014.
Porty: Port Manila, port Cebu, port Clark.
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.
Wyceń transport z Filipin:

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź