Import zegarów i zegarków


Import zegarów i zegarków

Zegary i zegarki mogą być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie, czy opakowania kartonowe.
Zegary i zegarki do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Chin 178842,6 tys. zł w 2014 roku
  • Szwajcarii 145027,5 tys. zł w 2014 roku
  • Niemiec 56935,0 tys. zł w 2014 roku

Import zegarów i zegarków do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 399767,9 tys. zł w 2013 roku
  • 511532,9 tys. zł w 2014 roku
  • 723462,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import zegarów i zegarków do Polski wzrósł o 28% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 41% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź