Intermodal Safe Container Transportation Act


Intermodal Safe Container Transportation Act

Intermodal Safe Container Transportation Act, ISCTA 1992 – jest to ustawa o bezpiecznym transporcie kontenerów. Weszła w życie w 1997 roku. Została wprowadzona po to, aby zapobiec przewożeniu przeciążonych kontenerów w transporcie intermodalnym w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy zarówno przewozów krajowych, jak i międzynarodowych. Określa, że kontenery ważące więcej niż 13 154 kg muszą otrzymać od nadawców certyfikaty, które będą informowały o wadze brutto, zawartości kontenera, numerze kontenera, dacie wystawienia certyfikatu. Nadawca ma obowiązek przekazać certyfikat pierwszemu przewoźnikowi. Nie musi to być oddzielny dokument, może stanowić część konosamentu.