Kabotaż


Kabotaż

Kabotaż – jest to termin związany z przewozem pomiędzy portami morskimi tego samego kraju. Unia Europejska rozszerzyła to pojęcie do wykonywania rejsów między portami krajów członkowskich. Jedynym warunkiem jest konieczność zarejestrowania statków w macierzystym rejestrze krajowym. Kabotaż w transporcie drogowym UE, oznacza krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w danym państwie członkowskim.