Łańcuchy dostaw, łańcuchy logistyczne


Łańcuchy dostaw, łańcuchy logistyczne

Łańcuchy dostaw, łańcuchy logistyczne – są to przepływy produktów i usług od ich oryginalnych źródeł przez wszystkie fazy pośrednie aż do momentu, gdy trafiają do ostatecznych klientów. Określa się tak również współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa, które uczestniczą w przesyłaniu różnych towarów.