Manifest celny


Manifest celny

Manifest celny – customs manifest, inaczej zwany jest manifestem ładunkowym. Jest to forma skróconej deklaracji celnej w imporcie towarów drogą morską i lotniczą. Manifest wraca do agenta, jeśli zostanie opatrzony odpowiednią etykietą i dokładnie sprawdzony. Agent ma obowiązek przekazać manifest spedytorowi. Dzięki temu dokumentowi, spedytor można wykonać odprawę celną i wywieźć towar z portu.