Manifest ładunkowy


Manifest ładunkowy
Manifest ładunkowy

Manifest ładunkowy

Manifest ładunkowy – czyli cargo manifest, jest dokumentem wysyłki używanym przez personel celny do sprawdzenia załadunku. Tworzony na podstawie konosamentów otrzymanych od spedytorów, które zostały wydane przez przewoźnika lub jego przedstawiciela w odniesieniu do tej konkretnej przesyłki. Manifest ładunkowy w przypadku przesyłek transportowanych drogą morską, zawiera szczegółowe informacje o produktach, takie jak liczba, wartość, pochodzenie i miejsce przeznaczenia. Służy jako dokument także kapitanowi statku, zarządowi portu, spedytorowi, kapitanatowi portu i innym uprawnionym organom.

Manifest ładunkowy a list przewozowy

Oba dokumenty mogą zawierać podobne informacje, a pojęcia te nie zawsze są wyraźnie odróżniane. W niektórych przypadkach pojedynczy dokument może służyć do kilku celów. Ogólnie rzecz biorąc, list przewozowy służy jako instrument prawny, który dokumentuje takie kwestie jak własność. Podczas gdy manifest ładunkowy często dotyczy bardziej fizycznych aspektów ładunku, takich jak ciężar, czy rozmiar. Gdy ten ładunek jest wysyłany przez kilka różnych firm żeglugowych na tym samym statku, zazwyczaj będą to oddzielne konosamenty dla każdej firmy, ale tylko jeden manifest konsolidacji ładunków. Z drugiej strony, jeśli ładunek zawiera towary niebezpieczne, może istnieć oddzielny manifest ładunku niebezpiecznego.

Z pojęciami i dokumentami przewozowymi związanymi z morskim transportem towarów można zapoznać się również w poprzednim wpisie: Nota bukingowa.