Master Air Waybill (MAWB)


Master Air Waybill
Master Air Waybill

Master Air Waybill (MAWB)

MAWB – master air waybill, bo tak brzmi pełna nazwa, jest dokumentem transportowym. Skrótem MAWB określa się lotniczy list przewozowy dla przesyłek skonsolidowanych (zbiorczych). Dokument jest wystawiony i podpisany przez przewoźnika lotniczego lub jego agenta. Spedytor (konsolidator) który w to samo miejsce dostarcza przesyłki od różnych zleceniodawców pełni rolę nadawcy. Natomiast jego osobisty agent jest odbiorcą ładunku, który ma zostać dostarczony do wybranego portu przeznaczenia. Dzięki dokładnemu podziałowi wiadomo kto jakie pełni role i za co odpowiada. Na ogół wydrukowany lotniczy list przewozowy udostępniony jest przez przewoźnika lotniczego.

Co powinien zawierać MAWB?
Jaka jest różnica między MAWB a HAWB?