PKN EPAL


PKN EPAL

PKN EPAL – rozwinięciem tego skrótu jest Polski Komitet Narodowy EPAL. Powstał w 1999 roku, a jego siedziba znajduje się w Inowrocławiu. W jego szeregach znajdują się producenci palet oraz firmy naprawiające palety. Do głównych zadań organizacji należy przyznawanie producentom europalet i firmom naprawczym certyfikatów stwierdzających ich zgodność z wymogami EPAL. PKN EPAL zajmuje się także kontrolowaniem produkcji palet, a także prowadzi szkolenia w tym zakresie.