Przepisy portowe


Przepisy portowe

Przepisy portowe – regulują sprawy dotyczące bezpieczeństwa żeglugi i strzegą porządku na obszarze portów morskich. Wydawane są w formie zarządzenia przez Urzędy Morskie. Dotyczą m.in.

  • zasad ruchu statków,
  • zasad korzystania z usług pilotów morskich,
  • zasad korzystania z holowników,
  • zasad korzystania z pomocy cumowników,
  • porządku postoju statków,
  • ratownictwa statków,
  • wykonywania przeładunków i składowania,
  • utrzymywania porządku.