Żegluga morska bliskiego zasięgu


Żegluga morska bliskiego zasięgu

Żegluga morska bliskiego zasięgu – Short sea shipping, SSS, są to przewozy drogą morską, odbywające się między portami europejskimi lub między portami europejskimi a nieeuropejskimi, które mają linię brzegową na morzach zamkniętych i graniczą z Europą. Unia Europejska propaguje tę formę transportu, aby zmniejszyć obciążenie transportu drogowego.