Przeznaczenie celne


Przeznaczenie celne

Przeznaczenie celne – według Wspólnotowego Kodeksu Celnego (WKC) można nadać towarom różne przeznaczenie celne. Pierwszym z nich jest objęcie towaru procedurą celną. Drugim może być wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego lub do składu wolnocłowego. Może to tyczyć się również powrotnego wywozu towaru poza wyznaczony obszar celny Unii Europejskiej. Może to również dotyczyć zniszczenia towaru, a także zrzeczenia się towaru na rzecz Skarbu Państwa.