Import z Chile

Eksport do Chile

Eksport do Ameryki: skokowy wzrost

Port morski Santiago

Port morski Arica

Port morski Antofagasta

Eksport do Chile

Port Valparaiso w Chile

Port San Antonio