Handel gazem w Polsce – na Ukrainę dotarł transport

LNG zwiększa swoją siłę – na razie na wsi