Japonia krajem importu i eksportu.

Japonia ma nowe towary eksportowe!

Japonia kolejnym otwartym rynkiem dla Unii

Handel z Azją i Centralny Port Komunikacyjny