Import tłuszczów i olejów roślinnych

Import surowych olejów ropy naftowej

Eksport przetworzonych olei ropy naftowej i otrzymanych z minerałów bitumicznych