Import surowych olejów ropy naftowej


Import surowych olejów ropy naftowej i olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych

Surowe oleje ropy naftowej i oleje otrzymane z minerałów bitumicznych transportowane są w kontenerach zbiornikowych przeznaczonych do przewozu płynnych substancji.
Surowe oleje ropy naftowej i oleje otrzymane z minerałów bitumicznych najczęściej transportowane są z:

  • Rosji 48241284,2 tys. zł w 2014 roku
  • Kazachstanu 3762517,3 tys. zł w 2014 roku
  • Norwegii 1147816,3 tys. zł w 2014 roku
  • Wielkiej Brytanii 164346,8 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu surowych olejów ropy naftowej i olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 56823596,4 tys. zł w 2013 roku
  • 53489742,0 tys. zł w 2014 roku
  • 36810441,9 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import surowych olejów ropy naftowej i olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych do Polski spadł o 6% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 31% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź