Eksport przetworzonych olei ropy naftowej i otrzymanych z minerałów bitumicznych


Eksport przetworzonych olei ropy naftowej i otrzymanych z minerałów bitumicznych

Przetworzone oleje ropy naftowej i otrzymane z minerałów bitumicznych transportowane są w kontenerach zbiornikowych przeznaczonych do przewozu płynnych substancji.

Przetworzone oleje ropy naftowej i otrzymane z minerałów bitumicznych z Polski poza Europę najczęściej transportowane są do:

Wysokość eksportu przetworzonych olei ropy naftowej i otrzymanych z minerałów bitumicznych z Polski do wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniosła:

  • 14505723,8 tys. zł w 2013 roku
  • 14939411,8 tys. zł w 2014 roku
  • 12204232,1 tys. zł w 2015 roku

Dynamika eksportu
W 2014 roku eksport węgla z Polski zanotował wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2013.

Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź