Import tłuszczów i olejów roślinnych


Import tłuszczów i olejów roślinnych

Tłuszcze i oleje roślinne stałe, surowe, rafinowane i inne niż „miękkie” transportowane są w kontenerach zbiornikowych przeznaczonych do przewozu płynnych substancji.
Tłuszcze i oleje roślinne stałe, surowe, rafinowane i inne niż „miękkie” najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu tłuszczów i olejów roślinnych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat:

  • 1158468,3 tys. zł w 2013 roku
  • 1068414,2 tys. zł w 2014 roku
  • 1024890,4 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import pozostałych produktów naftowych do Polski spadł o 8% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 4% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź