Kwalifikacja wstępna kierowców

Krajowy Fundusz Drogowy

Korytarze transportowe

ITS

IRU

IRF

INTERUNIT

Inspekcja Transportu Drogowego, ITD

HVF

Homologacja

HH

GDDKiA

ESTA

eCall

DPD

Dom-dom

dmc

CVR

Certyfikat kompetencji zawodowych

Bordereau