Towarzystwa klasyfikacyjne


Towarzystwa klasyfikacyjne

Towarzystwa klasyfikacyjne – są to organizacje zajmujące się przede wszystkim klasyfikacją statków nowo powstających, jak i tych już eksploatowanych. Każdemu statkowi przyznawana jest odpowiednia klasa, która przyzwana jest na podstawie wykonywanego przeglądu klasyfikacyjnego. Towarzystwa zajmują się także nadzorowaniem budowy i remontu statków, atestowaniem materiałów i urządzeń okrętowych, a także nadzorem nad budową i eksploatacją kontenerów.